Bude otevřena výstava ilustrací peruánského kronikáře Guamana Pomy de Ayala V pondělí 12

8 Červen, 2017

[sc_msls]

června 2017 v 17:00 h, na půdě Univerzity Karlovy, bude zahájena výstava 32 plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře Felipa Guamana Pomy de Ayala (pravděpodobně  1535–1616), kterými ilustroval své velkolepé dílo, peruánkou Novou kroniku a Dobrou vládu. Mistrovské dílo čítá přes 1200 stran, s více než 300 skicami s tematikou starověkého Peru.

Putovní výstava dostala záštitu od Velvyslanectví Peru a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bude k dispozici ke zhlédnutí na adrese: náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. (Až do poloviny července.)

Členové peruánské komunity jsou srdečně zváni na zahájení výstavy a k její návštěvě během měsíce, kdy bude otevřena. Jsou zváni i další lidé z České republiky a jiných komunit, kdo se zajímají o archeologii, historii, umění a kulturu všeobecně