Každoroční oslavy vPlzni

5 Listopad, 2013

http://www.peru-embajada.cz/files/video_celebraciones.wmv
Stejně jako poslední dva roky, uspořádalo peruánské Velvyslanectví v Plzni, v úterý 5. listopadu, tři oficiální akce. Ve 13 hodin odpoledne se studenty Západočeské univerzity uskutečnila přednáška české archeoložky a profesorky, paní Evy Farfanové, za doprovodu rady-vyslance Luise Galinda, pro. Přednáška byla v českém jazyce na téma „Caral: kolébka americké civilizace“. Přítomní byli přenáškou ohromeni a odměnili ji velkým potleskem.

Program pokračoval ve čtyři hodiny odpoledne, kdy se uskutečnilo předávání Cen Republiky Peru. Ceny byly rozdány studentům Gymnázia Luďka Pika a Západočeské univerzity, kteří předložili své eseje na téma „Zlato Inků“. Slavnostní ceremoniál zahájila proslovem paní velvyslankyně Marita Landaveri a paní Helena Knížová, vedoucí Úřadu služeb obyvatelstvu města a představitelka města Plzně, která podpořila tuto událost již potřetí v řadě. Také byla přítomna paní Eva Prokofová, ředitelka Odboru vzdělání, mládeže a sportu tohoto města. Všichni zúčastnění studenti obdrželi certifikáty za účast. Dva žáci gymnázia a jedna studentka univerzity obdrželi speciální certifikáty a ceny, skládající se z knihy o Peru, uměleckého předmětu pocházejícího z Peru a další dárky od Velvyslanectví a Magistrátu, který akci zaštiťuje.

Po ukončení ceremonie se 50 hostů přesunulo k ochutnávce peruánských chlebíčků a nápojů. Je třeba zmínit zvláštní podporu od peruánky Margarity Gianino, profesorky Univerzity a Gymnázia, která od roku 2011 s tímto Velvyslanectvím úzce spolupracuje na šíření této události a motivaci dalších profesorů a žáků, aby se každoroční soutěže zúčastnili.

V 18 hodin se poté konala svatá mše v kostele dominikánů Panny Marie Růžencové na počest svatého Martina z Porres.

con-estudiantes-1 con-estudiantes-2  degustacion-especialidades setkani