Bude otevřena výstava ilustrací peruánského kronikáře Guamana Pomy de Ayala V pondělí 12

8 Červen, 2017

[sc_msls]

června 2017 v 17:00 h, na půdě Univerzity Karlovy, bude zahájena výstava 32 plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře Felipa Guamana Pomy de Ayala (pravděpodobně  1535–1616), kterými ilustroval své velkolepé dílo, peruánkou Novou kroniku a Dobrou vládu. Mistrovské dílo čítá přes 1200 stran, s více než 300 skicami s tematikou starověkého Peru.

Putovní výstava dostala záštitu od Velvyslanectví Peru a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bude k dispozici ke zhlédnutí na adrese: náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. (Až do poloviny července.)

Členové peruánské komunity jsou srdečně zváni na zahájení výstavy a k její návštěvě během měsíce, kdy bude otevřena. Jsou zváni i další lidé z České republiky a jiných komunit, kdo se zajímají o archeologii, historii, umění a kulturu všeobecně

Mezinárodní vánoční festival 2013 v Praze

24 Listopad, 2013

Jako v předešlých letech pořádala Asociace manželek a manželů diplomatů (DSA) v pražském hotelu Hilton „Mezinárodní vánoční festival“, každoroční slavnost, která má za cíl nasbírat finanční prostředky k charitativním účelům. Akce se konala pod záštitou první dámy, paní Ivany Zemanové, která se ujala v 8:30 otevření akce. Předpokládá se, že se festivalu, který se konal mezi 10 – 16 hodinou, účastnilo až na 6 tisíc lidí.

radio.cz – Noticias 24-11-2013

radio.cz – A través del mundo entero en unas cuantas horas

Jako v minulých letech se účastnila Peruánská ambasáda také se svým stánkem, u kterého se nabízely různé výrobky a oblečení z alpaky, řemeslné produkty, káva Tingo María, čokoláda z peruánského kakaa, šperky, peruánská pálenka Pisco a další peruánské výrobky.

img_3412[1] img_3416[1] img_3438[1]WP_000434[1] zemanova_0052[1] zemanova_0056[1] WP_000432[1] WP_000433

Každoroční oslavy vPlzni

5 Listopad, 2013

http://www.peru-embajada.cz/files/video_celebraciones.wmv
Stejně jako poslední dva roky, uspořádalo peruánské Velvyslanectví v Plzni, v úterý 5. listopadu, tři oficiální akce. Ve 13 hodin odpoledne se studenty Západočeské univerzity uskutečnila přednáška české archeoložky a profesorky, paní Evy Farfanové, za doprovodu rady-vyslance Luise Galinda, pro. Přednáška byla v českém jazyce na téma „Caral: kolébka americké civilizace“. Přítomní byli přenáškou ohromeni a odměnili ji velkým potleskem.

Program pokračoval ve čtyři hodiny odpoledne, kdy se uskutečnilo předávání Cen Republiky Peru. Ceny byly rozdány studentům Gymnázia Luďka Pika a Západočeské univerzity, kteří předložili své eseje na téma „Zlato Inků“. Slavnostní ceremoniál zahájila proslovem paní velvyslankyně Marita Landaveri a paní Helena Knížová, vedoucí Úřadu služeb obyvatelstvu města a představitelka města Plzně, která podpořila tuto událost již potřetí v řadě. Také byla přítomna paní Eva Prokofová, ředitelka Odboru vzdělání, mládeže a sportu tohoto města. Všichni zúčastnění studenti obdrželi certifikáty za účast. Dva žáci gymnázia a jedna studentka univerzity obdrželi speciální certifikáty a ceny, skládající se z knihy o Peru, uměleckého předmětu pocházejícího z Peru a další dárky od Velvyslanectví a Magistrátu, který akci zaštiťuje.

Po ukončení ceremonie se 50 hostů přesunulo k ochutnávce peruánských chlebíčků a nápojů. Je třeba zmínit zvláštní podporu od peruánky Margarity Gianino, profesorky Univerzity a Gymnázia, která od roku 2011 s tímto Velvyslanectvím úzce spolupracuje na šíření této události a motivaci dalších profesorů a žáků, aby se každoroční soutěže zúčastnili.

V 18 hodin se poté konala svatá mše v kostele dominikánů Panny Marie Růžencové na počest svatého Martina z Porres.

con-estudiantes-1 con-estudiantes-2  degustacion-especialidades setkani

Oslava „Dne kreolských písni“

31 Říjen, 2013

„Den kreolských písní“ byl oslaven koncertem a latinskoamerickou party v historickém Gymnáziu Jana Nerudy v centru Prahy.

Tento zastupitelský úřad přizval Vlado Urlich Band, skupinu uznávaného peruánského hudebníka Vlada Urlicha, aby představil kreolské písně a zahrál hostům k tanci a oslavám latinskoamerickou hudbu.

Této akce se zúčastnilo na 90 hostů, mezi nimi kolegové velvyslanci, profesoři zmiňovaného gymnázia, europoslanci, senátoři, poslanci, přátelé Peru a peruánská komunita, kteří předvedli svůj taneční talent a šli příkladem ostatním hostům, aby se odvázali a užívali si slavnostní večer.

Během oslavy se podávala peruánská pálenka Pisco Sour a další speciality peruánské gastronomie.

radio.czLa fiesta del ´Día de la Canción Criolla` reunió en Praga a los amigos del Perú

cancion-criolla-2013-a cancion-criolla-2013-b cancion-criolla-2013-c cancion-criolla-2013-d WP_000378