Director de la Academia Diplomática del Perú visitó Praga

Octubre 10, 2017

En los primeros días de octubre de 2017, estuvo en Praga el Director de la Academia Diplomática del Perú, Embajador Allan Wagner Tizón, acompañado de su señora esposa, por amable invitación de la entidad homóloga checa, a cargo de la Embajadora Vera Jerabková.  La Academia peruana lleva el nombre del Embajador Javier Pérez de Cuéllar, dos veces Secretario General de las Naciones Unidas.

Dicha visita se enmarcó en actividades que se están llevando a cabo con motivo de conmemorarse en 2017 los primeros 95 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las Repúblicas Checa y del Perú, que datan de 1922.

Como punto central de su agenda de trabajo en Praga, el Embajador Wagner ofreció una conferencia en inglés en el Palacio Cernín, sede de la Cancillería, acerca de “Las Relaciones de América Latina y la Unión Europea en un Mundo Cambiante”, con la presencia de autoridades del Ministerio, funcionarios y estudiantes de la Academia Diplomática, para luego absolver preguntas y atender comentarios.

Además de reunirse con la Directora de la Academia Diplomática checa, doctora Vera Jerabková, el  Embajador Wagner sostuvo conversaciones con los Vicecancilleres, Embajadores Václav Kolaja e Iván Jančarik.  Igualmente, con el Director General para las Américas, Embajador Vit Korselt;  y con el responsable del área de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República, Embajador Rudolf Jindrák.

Cena en la residencia del Perú ofrecida por la Embajadora

Las Academias Diplomáticas de las Repúblicas del Perú y Checa han concertado un acuerdo de cooperación mutua. En tal virtud, jóvenes de la Academia checa han cursado estudios en la Academia peruana, y viceversa.

El Embajador Wagner visitando la Academia Diplomática

 

Invitado por la Academia Diplomática, en sala Dvořák del Rudolfinum, teatro neorrenacentista siglo XIX

Sigue un link para acceder a la entrevista que el Embajador Allan Wagner tuviera con el periodista Freddy Valverde, de Radio Praga Internacional.

Entrevista al Embajador Allan Wagner

 

Ředitel peruánské Diplomatické akademie navštívil Prahu

Na začátku října 2017 navštívil Prahu ředitel peruánské Diplomatické akademie, pan velvyslanec Allan Wagner Tizón, v doprovodu své choti. Přijal tak milé pozvání svého českého protějšku, paní velvyslankyně Věry Jeřábkové, ředitelky české Diplomatické akademie. Peuánská akademie nese jméno velvyslance Javiera Péreze de Cuéllar, dvojnásobného generálního tajemníka OSN.

Zmíněná návštěva zapadla do rámce aktivit, které se konají s cílem připomenout během roku 2017 výročí 95 let od navázání diplomatických vztahů mezi Peruánskou a Českou republikou, jež se datuje od roku 1922.

Jedním ze stěžejních bodů pracovního programu návštěvy Prahy byla přednáška v angličtině, kterou pan velvyslanec Wagner přednesl v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí, na téma „Vztahy Latinské Ameriky a Evropské Unie v proměnlivém světě“ za účasti zástupců z ministerstva a pracovníků a studentů Diplomatické akademie. Na konci přednášky dal prostor dotazům a komentářům, na něž také odpovídal.

— [fotografie]

Kromě setkání s ředitelkou české Diplomatické akademie, paní doktorkou Věrou Jeřábkovou, pan velvyslanec Wagner hovořil také s náměstky ministra, pány velvyslanci Václavem Kolajou a Ivanem Jančárkem. Dále též s ředitelem Odboru amerických států, panem velvyslancem Vítem Korseltem, a s ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, panem velvyslancem Rudolfem Jindrákem.

— [fotografie]

Paní velvyslankyně uspořádala večeři na peruánské rezidenci


Peruánská a česká Diplomatická akademie uzavřely na dohodu o vzájemné spolupráci. Na jejím základě mladí lidé z české akademie mohli studovat na peruánské akademii a naopak.

— [fotografie]

Pan velvyslanec Wagner na návštěvě v Diplomatické Akademii

Ve Dvořákově síni Rudolfina, neorenesančního divadla z 19. stol., jako host Diplomatické Akademie

Níže naleznete odkaz na rozhovor pana velvyslance Allana Wagnera s novinářem Fraddy Valverde ze Českého rozhlasu.

Rozhovor s panem velvyslancem Allanem Wagnerem